14-04-2017 Durmuş Yener Özel

Türk ekonomisinde son yarım asırdır sanayi ve hizmetler sektöründeki göz alıcı seyre karşın tarım sektörü içaçıcı bir durum sergilemiyor. GSYİH içindeki payı, 1980'de %25, 1990'da %16 ve 2000'de % 13.5 iken 2014 'te yüzde 6'lara kadar gerilemiş durumda.

Tarımın toplam istihdamdan aldığı pay da yukarıdaki tablodan farklı değil. 2002 yılında toplam istihdamda tarımın payı %35’ler düzeyindeyken 2014 yılında bu oran yüzde 20’lere gerilemiş durumda.

Tarımın ihracattaki payı oran olarak fazla değişmese de miktar olarak artmış. İhracat içindeki payı 2002-2011 döneminde aynı kalmakla birlikte ihracat tutarı 15 Milyar dolara ulaşmış.

Öte yandan tarım ürünlerinin ithalat içindeki oranı; 1980 yılında %0.6 iken 2011 yılında %7.3'e yükselmiş.

Görüleceği üzere tarım, uzunca bir süredir mutlak değer olarak bir güç kaybı yaşıyor. Bu güç kaybının da, ekonominin güçlü ve istikrarlı büyüme (ve istihdam) performansını sınırladığı bir gerçek.

Aslında tarımın tüm boyutlarıyla ekonomiye olan katkısının sağlanamaması için bir neden yok. Bunun için Türk tarımına, bütün boyutları ve sorunlarıyla yaklaşılması icap ediyor.

Türkiye tarımının kronik sorunları olduğu bir gerçektir. Tarım topraklarının miras yoluyla küçülmesi, yetersiz sulama imkânları, doğal şartlara bağımlı tarım yapılması, makine ve teknoloji kullanımının yetersizliği, bunlardan bazılarıdır.

Tarım sektörü için, diğer tüm sorunları da bertaraf edecek uzun vadeli eylem planı oluşturulmalı ve buna hizmet edecek gerçekçi bir politika belirlenmeli.

Verimlilik, nüfus dinamiği (genç nüfus) ve Ar-GE, tarım sektörünün yapılandırılmasında kritik faktörler olarak ön plana çıkıyor.

Güçlü ve istikrarlı bir ekonominin yolu, kaybedilen güçler varsa onların yeniden kazandırılmasından geçiyor. Bunların başında da tarım ve tarımsal faaliyetler geliyor. Türk tarım sektörü bütün unsurlarıyla gerçek gücüne kavuşturulduğu takdirde diğer sektörlerin yanı sıra, ekonomiye gereken yüksek katkıyı sağlayabilecektir.
Durmuş Yener Özel Diğer Yazıları
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam