26-04-2017 Özkan Ertekin

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girmesi ile ticari konularda pek çok durum temelinden değişikliğe uğramış bulunmakta. Nitekim;

1 – Artık tek kişilik anonim ve limited şirket kurulabilmektedir. Böylelikle saman ortak gibi (ticaretle hiçbir işi olmayan emekli babasını, ev hanımı annesini ortak yapmak gibi) gerçek dışı yollara müracaat da engellenmiş bulunmaktadır.

2 -  Yeni TTK göre asgari sermaye limited şirketlerde 10 bin lira, anonim şirketlerde 50 bin liradır.

3 – Anonim şirketlerin de tek kişi ile kurulabilmesinin yolu açılınca bunun bir sonucu olarak anonim şirketlerde yönetim kurulu da tek kişiden oluşabilecektir ve şirket ortağı olmak gibi bir zorunluluk da yoktur. Gerek anonim gerek se de limited şirkette genel kurul zorunlu olup aralarında fark kalmamıştır.

4 -  Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağının vergi ve SGK prim borçlarından hiç sorumluluğu yok iken limited şirketlerde ise müdürden tahsil edilemeyen vergi ve SGK prim borçlarından ortaklar “tüm malvarlığıyla” sorumludur.

5 - Anonim şirketler hisse senedi bastırdıkları için, hisselerini iktisaptan (satın aldıktan) 2 yıl geçtikten sonra satmaları halinde, şirket ortaklarına değer artışından dolayı vergi salınmaz. Limited şirketlerde ise, kaç yıl geçerse geçsin hisse devrinden elde edilen gelir “değer artış kazancı” olarak gelir vergisine tabidir.

6 - Anonim şirketlerin hisse devrinin noterden yapılma ve ticaret siciline tescil ettirilme ve ticaret sicili gazetesinde yayınlanması zorunluluğu yok iken limited şirketlerin hisse devrinin genel kurul onayı ile noterden yapılması ve ticaret siciline tescili de zorunludur.

7 - Anonim şirkette ortaklar limited şirketten farklı olarak, bastırılmış hisse senedini, ciro edip, senedi o kişiye vermek suretiyle başkalarına kolayca devredebileceklerdir.

8- Karar alma anonim şirkette daha kolaydır. Zira; karar alma nisapları, anonim şirkette daha azdır. Örneğin; ana sözleşme değişikliği anonim şirketlerde, şirket esas sermayesinin yarısını temsil eden ortaklar kararı ile yapılabilir iken limited şirketlerde esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortaklarının kararı ile yapılabilmektedir.

9 -  Anonim şirketlerin hisse devrinin noterden yapılma zorunluluğu olmadığından “pay senedi devri” işlemi de damga vergisi ve harca tabi değildir. Oysa tartışmalı olmakla birlikte limited şirket hisse devir işleminde, herbir imza için ayrı binde 0,99’dan toplam binde 1,98 devir harcı, ayrıca alandan satandan ayrı binde 8,25’den toplam binde 16,5 damga vergisi masrafı, noter masrafı vb giderler varken, anonim şirket devirlerinde hiçbir masraf yoktur.

10- Limited şirketlerden farklı olarak anonim şirketler halka açılabilir ve ödünç para temini amacıyla tahvil çıkarabilirler.

11-  6102 sayılı yeni TTK muz limited şirketlerin anonim şirkete dönüşmesini de düzenlemiş olup bu kolaylıktan da yararlanılabilecektir.

Belli başlı bu farklılıkları ve artı yönleri dikkate alındığında sermaye koymanın fazlalığı ötesinde anonim şirket kurmanın limited şirkete göre epey artıları gözden kaçmamaktadır. Saygılarımızla…
Özkan Ertekin Diğer Yazıları
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam